SKIP_TO_MAIN_CONTENT

Israel By Design

חבילת מסע בישראל של החוויה הישראלית

בניית אתר, לוגו וקו עיצובי עבור תכנית ISRAEL BY DESIGN של החוויה הישראלית

ישראל בעיצוב אישי, היא תכנית של החוויה הישראלית המביאה יהודים לחוויה משולבת ומעניינת בישראל לתקופות משתנות.

בפרוייקט זה התבקשתי לעצב את הלוגו ולהקים אתר שיאפשר לסטודנטים המיועדים לקבל את כל האינפורמציה ואף להרשם לתכנית.

התהליך היה אינטנסיבי מעצם הצורך להקימו מראשיתו ועד להבאת התכנית לידי הפעלה. גם בתהליך זה יצא לי לקחת חלק ותוך כדי כך לשלב את התוצרים באתר.

העבודה עם ראשי התכנית הייתה נעימה וזורמת.

זו התכנית השנייה שלה אני בונה אתר, התכנית הראשונה שאיתה עבדתי הייתה NATIV ואת האתר שלה הקמתי ב 2008 ואני מטפל בו עד היום ( 2015 )

מהות הפרויקט:
  • מיתוג מלא
  • סלוגן
  • עיצוב אתר
  • בניית אתר
  • האתר הוחלף לאחר מספר שנים
לקוחות מאז: שגר ושכח ב 2012
דברו איתי בווצאפ